Người thứ ba…

2016-11-04T16:59:07+07:00Tháng Mười Một 4th, 2016|Bài chọn lọc|

Bản thân mình nhận thức rất rõ một việc là chuyện nhà mình thì đừng mang ra ngoài kể lể, đừng “vạch áo cho người xem lưng”. Thế nhưng mình đã nín nhịn suốt thời [...]